Hautausjärjestelyt

Hautajaisten järjestäminen aloitetaan yleisimmin heti kuolemantapauksen 
satuttua ottamalla yhteyttä hautaustoimistoon. Hautauslupaa, kuolintodistusta, virkatodistusta tai muita dokumentteja tähän ei tarvita. Mikäli yhteydenotto tapahtuu puhelimitse tai sähköpostilla, tällä ensimmäisellä yhteydenottokerralla varataan ainakin aika hautaustoimistossa käymiseen, mikäli mahdollista, sekä esitetään mahdollisesti jo toiveita hautajaistilaisuuden (esim. siunaustilaisuus) ajankohdasta ja paikasta, joita koskevia mahdollisuuksia hautaustoimisto voi jo ennen ensi tapaamista selvittää puolestanne.

Ensi kertaa hautaustoimistossa kuolemantapauksen yhteydessä käytäessä tehdään usein mahdollisuuksien mukaan lopulliset aika- ja paikkavaraukset, sovitaan vainajan kuljetukselle mahdollisesti yhteinen aikataulu, jotta omaiset voivat halutessaan osallistua siihen sekä valitaan arkku sekä mahdollinen uurna, monesti valitaan myös arkun kannelle tuleva kukkalaite ja sovitaan muistotilaisuustarjoilun sisällöstä. Mitään pakollista kaavaa asioille ei ole, vaan omaiset voivat halutessaan jättää osan valinnoista tuonnemmaksi, koskipa valinta arkkua, uurnaa, kukkia, tarjoilua, kuolinilmoitusta tai mitä tahansa tarvittavaa tuotetta tai palvelua. Tärkeintä on tietää hautajaistilaisuuden ajankohta ja puitteet.

Usein seuraava tapahtuma hautaustoimistossa käynnin jälkeen on vainajan saattaminen esim. sairaalasta kappelin säilytystiloihin. Kuljetuksen yhteydessä on yleensä luonteva tilaisuus vainajan katsomiseen ja sairaalan kappelissa tai jäähyväishuoneessa hiljentymiseen.

Ennen hautajaisia omaiset voivat vielä olla yhteydessä hautaustoimistoon aina, kun he haluavat – käymällä toimistolla, soittamalla
tai lähettämällä sähköpostia. Tässä vaiheessa tarkennetaan tarvittaessa muistotilaisuustarjoilun väkimäärää tai sisältöä, tilataan omaisten kukkalaitteita tai sovitaan painetun käsiohjelman teosta tai valokuvauksesta. Myös hautajaispäivän aikataulun läpikäynti esim. tarvittavien  kuljetusten osalta kuuluu asiaan. Samoin hautaustoimisto huolehtii kuolinilmoituksesta, joka voi olla lehdessä joko ennen hautajaisia
tai hautajaisten jälkeen. Pyrimme vastaamaan tietysti myös kaikkiin kysymyksiin, joita asiakkaille saattaa hautajaisjärjestelyihin liittyen tulla.