Hautausjärjestelyt

Hautajaisten järjestäminen aloitetaan yleisimmin heti kuolemantapauksen 
satuttua ottamalla yhteyttä hautaustoimistoon. Hautauslupaa, kuolintodistusta, virkatodistusta tai muita dokumentteja tähän ei tarvita. Mikäli yhteydenotto tapahtuu puhelimitse tai sähköpostilla, tällä ensimmäisellä yhteydenottokerralla varataan ainakin aika hautaustoimistossa käymiseen, mikäli mahdollista, sekä esitetään mahdollisesti jo toiveita hautajaistilaisuuden (esim. siunaustilaisuus) ajankohdasta ja paikasta, joita koskevia mahdollisuuksia hautaustoimisto voi jo ennen ensi tapaamista selvittää puolestanne.

Ensi kertaa hautaustoimistossa kuolemantapauksen yhteydessä käytäessä tehdään usein mahdollisuuksien mukaan lopulliset aika- ja paikkavaraukset, sovitaan vainajan kuljetukselle mahdollisesti yhteinen aikataulu, jotta omaiset voivat halutessaan osallistua siihen sekä valitaan arkku sekä mahdollinen uurna, monesti valitaan myös arkun kannelle tuleva kukkalaite ja sovitaan muistotilaisuustarjoilun sisällöstä. Mitään pakollista kaavaa asioille ei ole, vaan omaiset voivat halutessaan jättää osan valinnoista tuonnemmaksi, koskipa valinta arkkua, uurnaa, kukkia, tarjoilua, kuolinilmoitusta tai mitä tahansa tarvittavaa tuotetta tai palvelua. Tärkeintä on tietää hautajaistilaisuuden ajankohta ja puitteet.

Usein seuraava tapahtuma hautaustoimistossa käynnin jälkeen on vainajan saattaminen esim. sairaalasta kappelin säilytystiloihin. Kuljetuksen yhteydessä on yleensä luonteva tilaisuus vainajan katsomiseen ja sairaalan kappelissa tai jäähyväishuoneessa hiljentymiseen.

Ennen hautajaisia omaiset voivat vielä olla yhteydessä hautaustoimistoon aina, kun he haluavat - käymällä toimistolla, soittamalla
tai lähettämällä sähköpostia. Tässä vaiheessa tarkennetaan tarvittaessa muistotilaisuustarjoilun väkimäärää tai sisältöä, tilataan omaisten kukkalaitteita tai sovitaan painetun käsiohjelman teosta tai valokuvauksesta. Myös hautajaispäivän aikataulun läpikäynti esim. tarvittavien  kuljetusten osalta kuuluu asiaan. Samoin hautaustoimisto huolehtii kuolinilmoituksesta, joka voi olla lehdessä joko ennen hautajaisia
tai hautajaisten jälkeen. Pyrimme vastaamaan tietysti myös kaikkiin kysymyksiin, joita asiakkaille saattaa hautajaisjärjestelyihin liittyen tulla.
Vielä nykyäänkin hautajaiset tarkoittavat yleisimmin hautaan siunaamista kristillisin menoin, nimenomaan evankelis-luterilaisen kirkon tavan mukaan, vaikka muitakin vaihtoehtoja toki on olemassa, tarvittaessa vainajan uskontokunnan mukaisesti.Hautaan siunaamiset Rovaniemellä toimitetaan useimmin Viirinkankaan siunauskappelissa tai Tavivaaran siunauskappelissa. Viirinkankaan siunauskappeliin Viirinkankaalla, Eteläkeskuksen lähellä, mahtuu 170 henkeä. Viirinkankaan siunauskappeli on perinteikäs siunaustilaisuuksien paikka Rovaniemellä, jota koristaa useiden paikkakunnan liikkeenharjoittajien lahjoittama mosaiikkityö alttaritauluna.Tavivaaran siunauskappeli on valmistunut vuonna 2002 ja pitää sisällään kaksi kappelisalia, ison ja pienen. Isoon saliin mahtuu 179 henkeä ja pieneen saliin  30 henkeä. Molemmat salit saavat luonnonvaloa sekä ikkunoista että kattoikkunoista. Alttareita koristavat kauniit tekstiilityöt.Hautausmaiden yhteydessä kappeleita on myös Ounasjoki- ja Kemijokivarressa, Sinetän, Meltauksen ja Maijasen sekä Viirin kappelit, Sodankyläntien suunnassa Jouttikeron kappeli ja Alakemijoella Muurolan kappeli, joka tosin ei sijaitse hautausmaan lähellä. Jokaisessa kappelissa on omanlaisensa, alueen asukkaille tärkeä tunnelma. Myös kaupunkialueen kirkot ja kappelit, upea Rovaniemen kirkko, Korkalovaaran sekä Ounasrinteen kappelit ja Aapakirkko toimivat tarvittaessa hautajaisten paikkana.