Omien hautajaisten suunnittelu

Näin minä haluan

Memoria-hautaustoimistoista voi noutaa maksuttoman Näin minä haluan -vihkosen, johon voitte rauhassa täydentää toivomuksenne omista hautajaisistanne. Halutessanne vihkonen voidaan tehdä kahtena kappaleena, joista toista Jokelan Hautaustoimisto tai muu Memoria-hautaustoimisto maksutta ja luotettavalla tavalla säilyttää.
 

Hautauksen ennakkotilauksia vuosikymmenien ajan
Suomen Hautaustoimistojen Liitto on kehittänyt jo 1990-luvulla järjestelmän, jonka avulla on mahdollista turvallisesti ja luotettavasti jo etukäteen sopia hautausjärjestelyistä.

On tavallista, että vuosien mittaan yhä useammin mietimme, mitä sitten jonakin päivänä tapahtuu ja kuinka jälkeen jäävät selviävät niistä monista kysymyksistä ja valinnoista, joita hautausjärjestelyihin väistämättä aina liittyy.

Joillakin – varsinkin yksinäisillä – henkilöillä on huolena se, ettei oman kuoleman jälkeen ole ketään sellaista, joka huolehtisi hautajaisjärjestelyistä.

HAUTAUSTESTAMENTTI on tarkoitettu vähentämään jälkeenjäävien vaikeuksia mm. monenlaisten valintojen tekemisessä sekä varmistamaan sen, että hautajaiset aikanaan järjestetään juuri siten kuin asianomainen henkilö itse on halunnut.

Hautaustestamentti on järjestelmä, jonka avulla voi etukäteen suunnitella ja sopia hautausjärjestelyt.

Hautaustestamenttiin liittyy aina Hautaussuunnitelma, jossa hyvinkin pitkälle yksilöidään ne järjestelyt, jotka testamentintekijä haluaa hautajaisiinsa sisällyttää.

Hautaustestamenttiin voi myös liittää Hautauksen Ennakkotilaussopimuksen, jonka nojalla sopimusosapuolena oleva hautaustoimisto voi aikanaan toteuttaa Hautaussuunnitelman mukaiset hautajaisjärjestelyt ja periä saatavansa erilliseltä, tätä varten avatulta pankkitililtä.

Jokelan Hautaustoimistosta saa Hautaustestamentti -esitteen ja tarkempia tietoja sekä luonnollisesti kaiken tarvittavan avun Hautaustestamentin laatimisessa. Hautaustestamentin laatiminen ja säilyttäminen Jokelan Hautaustoimistossa on maksutonta.