Perunkirjoitus

Perunkirjoituspalvelumme palvelee ennen kaikkea hautausasiakkaitamme ja laatii luotettavasti ja asiantuntemuksella perukirjan (laadittava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ja toimitettava kuukauden kuluessa laatimispäivästä Verohallinnolle).

Palveluun kuuluu tyypillisesti sukuselvityksen hankkiminen, itse perukirjan laatiminen ja perunkirjoitustilaisuus, kutsujen toimittaminen sekä testamentin tiedoksianto. Jokaisen toimeksiannon sisältö käydään erikseen läpi.
Perunkirjoitusta varten tarvitaan lisäksi koko joukko asiakirjoja, joiden hankkimisen voi myös jättää hautaustoimiston huoleksi. Tarvittaessa autamme ja neuvomme kuolinpesän osakkaita perunkirjoitukseen liittyvissä asioissa.

Jokelan Hautaustoimiston palveluvalikoimaan sisältyvät tarvittaessa myös perinnönjaot, lahjakirjat, testamentit ja muut jäämistöoikeudelliset asiat.