Alaikäinen kuolinpesän osakkaaksi

Tilanne, jossa alaikäinen perii omaisuutta tai saa sitä esimerkiksi sijoitusvakuutuksesta vakuutuskorvauksena voi yllättää monella tavalla. Alaikäisen huoltajille voi tulla yllätyksenä se, että huoltajat toimivat lastensa lakimääräisinä edunvalvojina ja tietyissä tilanteissa edunvalvojan vastuu tulee esille samalla tavalla kuin aikuisen päämiehen etua valvovan edunvalvojan tehtävissä. Tyypillisin tilanne on juuri perintö. Milloin alaikäinen tulee kuolinpesän osakkaaksi, on hänen […]