Kuolinpesän veroilmoitus

Kevään koittaessa varmasti myös moni kuolinpesä tai paremminkin joku sen osakkaista tai kuolinpesän asiainhoitaja saa Verohallinnolta esitäytetyn veroilmoituksen kuolinpesän edellisen vuoden tuloverotusta koskien. Vaikka perukirja siis toimii veroilmoituksena perintöveroa varten, selviävät esitäytetystä veroilmoituksesta vainajan ja kuolinpesän edellisen vuoden tulot ja vähennykset tuloverotukseen kuten ansiotuloihin ja pääomatuloihin liittyen. Nämä taas saattavat tulla yllätyksenä osakkaille erityisesti silloin, […]